Velkommen til Brandbu - så klart!

Velkommen til Opplands 3. største handelsenter målt i omsetning!

 

 Her vil du finne informasjon om Brandbu, om det å etablere virksomhet, om det å flytte hit og om hva vil kan tilby - kort sagt informasjon om landsbyen og områdene rundt. Tettstedet har en engasjert befolkning med sterke følelser til stedet. Dette gir et stort og godt engasjement.

Besøk også undersidene som du finner i menyen til venstre på denne siden.

Vi anbefaler at du tar en titt innom bildearkivet. Der vil du finne bilder fra Brandbu og områdene rundt.

 

Under menypunktet aktivitetskalender vil du se hva som skal skje i Brandbu i 2015.

 

 

Flomsikring i Brandbu.

 Nedenfor kan dere på de 2 første bildene se plantegninger av flomvoller som er planlagt langs Vigga. På de 2 neste ser dere de gønne feltene som er innenfor flomvollen, i beskrivelsen står det at disse grønne feltene skal gros til, eller beplantes med or eller annen stedegen vegetason. På det siste bildet ser dere hvorledes det ser ut fra gangbrua fra torget og over til Legesenteret nå i dag. Tenk dere da hvordan dette vil bli når alt på de grønne feltene gror igjen på denne måten. Det har blitt sagt at flomsikringen vil gjøre at Vigga ville bli en forskjønelse og perle i Brandbu sentrum, det skulle bli flott å kunne gå på gangveier langs Vigga. Det skulle være et løft for Brandbu.

Høringsfristen for dette prosjektet gikk ut i går (24/9), og Brandbu & Omegn har enda en gang anmodet Gran kommune om se på andre muigheter for flomsikring, foreks. ved å senke elveløpet og rette det slik at en kunne slippe de alvorlige inngrepene som denne planen beskriver. Det er ikke nok med at det blir et belte med kratt i gjenom Brandbu sentrum, men det båndlegger de siste muligheten for bygging i sentrum som er igjen.

 Hva den totale prisen for det som er planlagt er det ingen som har sett på, NVE har kostnadsberegnetarbeidet med elva og flomvollene til 26 mill. Alt det andre, som broer og innløsning av eiedommer, det er Gran kommune som skal dekke dette og det er ikke beregnet og lagt ved planene.

Klikk på bildene og se litt om hva det dreier seg om.